Valódi gyógyítás

Valójában nem gyógyításra van szükség a világban, sokkal inkább összehangolásra. Összehangolódásra önmagunkkal, azzal az esszenciális Forrásunkkal, ami időn és téren kívül, születésen és halálon túl, képzeteken és elgondolásokon felül minden ok és cél nélkül alapvetően tartalamazza mindazt, ami az egészségi vagy lelki egyensúlyunkat támogatja.

Nekünk szükséges hozzá igazodnunk, újra hozzáhangolódnunk, rákapcsolódnunk, így újra összhangba kerülve, együttáramolva azzal az alapvető természetünkkel, ami jelenleg túlságosan misztikusnak, elérhetetlennek, távolinak tűnik.

A valódi titok és misztérium az, hogy felfedezzük, igazából semmi sem szükséges ahhoz, hogy szellemi örökségünk birtokában legyünk, hiszen azt sohasem vehette el tőlünk senki, és nem létezik olyan erő, ami megakadályozná, hogy hozzáférj ehhez a földön és testen túli forrásodhoz.

Nem tanulhatsz meg teremtővé válni, és szükséged sincs arra, hogy ezt elsajátítsd valaki más által. Teremtő vagy természetednél fogva, és teremtői mivoltod most egy emberi játékban bontakozik ki. Határai és korlátai helyett meglátni ennek lehetőségeit a Valódi Mester, a Valódi Teremtő sajátja.

Az emberi betegség, szenvedés, fájdalom, félelem, elfásultság, beletörődés, elégedetlenség, minden, mi egy kárhozattal teli sorsot kínál, csupán az elvesztett összehangolódás eredménye. Ennek hiányában az ember azt is képzeli, hogy már képessége sincs meg arra, hogy újra rátaláljon arra a Forrásra, mely az Örök Élet elixírjével táplálja őt. Így önmaga természetét újra és újra megtagadva és feladva, az idő és test fogságában raboskodva éli le értelem nélküli életét, melybe ideiglenes örömforrásokat csempészve múlatja az időt, és várja reszketve a halált, mely véglegesen megsemmisíti még ezt a látszólag kicsiny és értelmetlen életet is.

Bizony van lehetősége az embernek felemelkedni önmaga képzetein és határain, rálelni valódi erejére, mely a pokoli érzetek és gondolatok legmélyebb bugyrából is egy pillanat alatt kiemeli őt!

Bizony kilépve az elmúlás, idő és halál tévképzetéből, képes az ember összehangolni magát mindenek Forrásával, és annak határtalanságával.

Így hát valódi értelmében a gyógyítás az embert szellemi gyökereitől eltávolodott, erőtlen állapotából kizökkentve vezeti őt vissza és ezáltal hangolja össze önmaga természetes létállapotával, kiapadhatatlan Forrásával.